promocions anteriors
Edifici d'habitatges entre mitjeres al c/Alcudia 115 de Consell. Any de construcció: 2006