promocions anteriors
Edifici de 5 habitatges entre mitjeres al c/Roser 100 de Consell. Any de construcció: 2006