detalls arquitectònics
Detall de barana exterior de fusa d'alumini.