solucions constructives
Tancaments i tabiqueria amb juntes plenes de morter.