solucions constructives
Anclatje del aillament tèrmic al tancament exterior.