solucions constructives
Colocació d'escala de cargol interior.